Dwa miesiące minęło jak jeden dzień, i znowu…

„Zabierzmy trochę letniej przygody
na podwórko znajome…
Zabierzmy radość i wakacji czas
do domów, wiosek i miast,
niech mieszkają pośród nas.”

Okres wakacyjny mamy już za sobą. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób związani są ze szkołą, u progu nowego roku szkolnego 2017/2018 życzymy: sukcesów, zdrowia, radości, zadowolenia i  wielu, wielu powodów do satysfakcji. Niech zawsze towarzyszą Wam słowa flamandzkiego pisarza Ofila Brosmansa: „Bogactwem człowieka jest uśmiech, przyjazny gest i pogodne słowo.”

Sołtys
Rada Sołecka

Muzyczny upominek:

 

Projekt „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu”

Celem projektu „Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu” jest podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językiem angielskim, na pełnym poziomie A lub B dla 270 osób dorosłych o niskich kwalifikacjach (230 osób pozostających bez zatrudnienia i 40 osób pracujących), posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w wieku 25 lat i więcej, w tym 30% (81 osób) w wieku powyżej 50 r.ż., zamieszkujących, pracujących lub uczących się  w rozumieniu KC na obszarze województwa podkarpackiego, poprzez udział w szkoleniu zakończonym egzaminem zewnętrznym, do 28.02.2018 r.

Projekt skierowany jest do osób:
–  o niskich kwalifikacjach zawodowych (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej lub zasadniczej szkoły zawodowej),
– zamieszkujących, uczących się lub pracujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podkarpackiego,
– powyżej 25 roku życia, w tym w wieku 50 lat i więcej,
– zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji językowych;

oraz należących do jednej lub więcej z poniższych grup:
– osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
– osoby z niepełnosprawnościami (w tym pozostający pod opieką specjalistycznych poradni zdrowia psychicznego),
– osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenie językowe:
– język angielski poziom A (A1+A2) lub B (B1+B2), obejmujące 240 godz. szkoleniowych.

Zapewniamy:
– certyfikaty VCC lub inne zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) (ważne bezterminowo), potwierdzające nabycie kwalifikacji,
– materiały szkoleniowe – podręczniki,
– małe grupy szkoleniowe,
– wykwalifikowanych lektorów.

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 833 264,01 PLN

KONTAKT:
strona internetowa: http://mcdk.info.pl/projekty/kluczowe-kompetencje-gwarancja-sukcesu/

e-mail: kkgs@mcdk.info.pl
tel.: 506-281-117

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o zapisywanie się u sołtysa

Informacje o projekcie – Kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu – PDF

Aż trudno uwierzyć…

 

Dokładnie rok temu 23.07.2016 podczas uroczystych obchodów 750-lecia naszej wioski, ksiądz biskup Stanisław Jamrozek poświęcił pomnik – wotum Św. Jana Pawła II. W dniu dzisiejszym obchodziliśmy pierwszą rocznicę tego jakże podniosłego wydarzenia. O godzinie 11:00 uroczystą Sumę w naszym parafialnym kościele odprawiał wspólnie z księdzem proboszczem Robertem Niemczykiem, ksiądz Andrzej Pokrywa. Celebrę swym śpiewem uświetnił zespól Chorkowianie. Po zakończeniu Mszy Św., a w związku ze zbliżającym się Świętem Patrona Kierowców, księża poświęcili pojazdy ustawione na przykościelnym parkingu. W tym czasie wszyscy zgromadzili się wokół Pomnika, gdzie złożono wiązanki kwiatów od Rady Sołeckiej i od Urzędu Gminy w Chorkówce, a znicz zapalił Starosta Powiatu – Pan Jan Juszczak. Następnie zaproszeni goście i chętni mieszkańcy udali się do Domu Kultury, gdzie wysłuchali mini koncertu przygotowanego z tej okazji. Piękne piosenki religijne najpierw zaprezentowała „mała schola” w składzie: Madzia Munia, Weronika Wietecha, Ania Kopacz i Oliwia Śliwińska. Po ich występie scenę opanowali członkowie zespołu Chorkowianie. Niech żałują Ci, którzy nie przyszli, bo było czego posłuchać. Mamy nadzieję , że od tej pory do tradycji naszego miejscowego kalendarza na stałe wpiszą się coroczne obchody tego wyjątkowego wydarzenia.

Wszystkim, którzy zaszczycili swoją obecnością i w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia tej uroczystości, składamy serdeczne podziękowania. 

Sołtys
Rada Sołecka