Pierwsze zebranie

Nowy Sołtys prężnie rozpoczął swoją działalność. Już kilka dni po wyborze w dniu 15.03.2015 zwołał zebranie wiejskie. Swoją obecnością zaszczycili go:
Radna Powiatu Krośnieńskiego – Pani Monika Subik,
Zastępca Wójta Gminy Chorkówka – Pan Dariusz Bator,
Proboszcz Parafii Kobylany – Ksiądz Tadeusz Urban,
Radny  – Pan Andrzej Wierdak,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kobylanach – Pani Małgorzata Wojtas,
Lekarz Ośrodka Zdrowia w Kobylanach – Pan Marcin Starzycki,
przedstawiciele organizacji działających w naszej wsi i liczni mieszkańcy.


Najważniejszym punktem  zebrania był wybór Rady Sołeckiej.
Do wyborów zgłoszono 15 kandydatów.
Wyniki przedstawiły się następująco:
1. Mirosław Turcza – 110 głosów
2. Lucyna Głowa – 104 głosy
3. Piotr Więcek – 100 głosów
4. Marek Rogala – 96 głosów
5. Tadeusz Trybiec – 92 głosy
6. Mariusz Szmyd – 84 głosy
7. Lidia Jakieła – 77 głosów
8. Maciej Glazer – 77 głosów
9. Monika Kazuń – 73 głosy
10. Maciej Palion – 71 głosów
11. Tadeusz Dołęgowski – 64 głosy
12. Maria Solińska – 63 głosy
13. Jan Samborowski – 56 głosów
14. Janusz Mroczka – 54 głosy
15. Milena Mąka – 47 głosów

Wszystkim członkom Rady Sołeckiej gratulujemy i życzymy owocnej współpracy, i zadowolenia.

Na zebraniu pod głosowanie poddano 4 uchwały.
Uchwała Nr 1 dotycząca utworzenie punktu przedszkolnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Kobylanach
Uchwała Nr 2 dotycząca budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylanach
Uchwała Nr 3 dotycząca zainstalowania klimatyzacji w sali Domu Kultury w Kobylanach
Uchwała Nr 4 dotycząca budowy chodników w stronę Łęk Dukielskich, Sulistrowej i Chorkówki.
Uchwały przyjęto jednogłośnie.

Kolejnym punktem zebrania było przygotowanie propozycji przez Radę Sołecką dotyczącej rozdysponowania środków na drogi.

Propozycję Rady przyjęto w formie uchwały. Podział środków przedstawia się następująco:
– prace koparki – 11.600 zł
– zakup klińca – 18.000 zł
– zakup betonów – 2.000 zł
– na wykonanie oświetlenia – 6.000 zł
– remont mostków – 2.000 zł
– asfalt na drogi – 25.000 zł
– odśnieżanie – 5.000 zł