Ogłoszenie

W dniu 24.01.2016 (niedziela) o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w Domu Kultury w Kobylanach.

Porządek Zebrania:

  1. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady za 2015 rok
  2. Obchody 750 Lecia Kobylan
  3. Sprawy rożne

Serdecznie zapraszamy              

Z poważaniem
Sołtys
Rada Sołecka