Nareszcie…

Trochę to wszystko zajęło czasu, ale warto było czekać…

Prace przy obelisku – wotum za 750-lecie istnienia naszej wioski, zostały zakończone. Na wzgórzu przykościelnym z daleka i w całej krasie, lśni wizerunek Św. Jana Pawła II.

Niestety jeden minus w tym przedsięwzięciu jest taki, że koszty przewyższają zgromadzoną do tej pory na ten cel kwotę. W dalszym ciągu bardzo prosimy o wsparcie pieniężne. Są jeszcze do nabycia „Cegiełki” – rozprowadza je Pani L. Głowa (dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest tylko i wyłącznie na koszty związane z budową pomnika).

Komitet Organizacyjny