Wybór nowej Rady Sołeckiej

W dni 15 marca odbyło się pierwsze zebranie pod przewodnictwem nowego Sołtysa Pana Jana Samborowskiego. Wzięli w nim udział Wójt Gminy Chorkówka – Pan Grzegorz Węgrzynowski, zastępca Pan Tomasz Tłuściak, poprzedni Sołtys Pan Kazimierz Krężałek, Rada Sołecka ubiegłej kadencji i mieszkańcy wioski.

Najważniejszym celem prócz omówienia spraw bieżących i priorytetowych dla naszej wsi był wybór członków nowej Rady Sołeckiej

Wytypowano 10 kandydatów i wszyscy otrzymali od głosujących „mandaty zaufania”. W kolejności alfabetycznej do Rady weszli:

  1. Wioletta Gromek
  2. Paweł Kołacz
  3. Wojciech Kozielec
  4. Tomasz Krężałek
  5. Kazimierz Lelko
  6. Milena Mąka
  7. Andrzej Wierdak
  8. Angelika Wierdak
  9. Piotr Więcek
  10. Izabela Załazińska