Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Sołectwa Kobylany, że zawiadomienia o nowych wysokościach opłat za śmieci będą wydawane w Domu kultury w Kobylanach w dniach 03.09.2020 i 04.09.2020 od 15:00 do 18:00

Zapraszam

Sołtys