Zawiadomienie

Sołtys wsi informuje, że będą do odebrania nakazy płatnicze podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Dom Kultury w Kobylanach

Niedziela 21.02.2021 po Maszach Św.

Poniedziałek 22.02.2021 od 10:00 do 12:00 i od 15:00 do 17:00

Wtorek 23.02.2012 od 10:00 do 12:00 i od 15:00 do 17:00

 

Myszkowskie

Środa 24.02.2021 od 15:00 do 16:00

 

Sołtys