Wesołego Alleluja!!! dla wszystkich mieszkańców

www.fotovideo.sanok_.pl-871

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.


Życzymy, aby Święta Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
napełni wszystkich pokojem, radością i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności  i pozwoli
z ufnością patrzeć w przyszłość.

Życzenia składają:
Sołtys wsi Kobylany                    Rada Sołecka
Kazimierz Krężałek                     w Kobylanach

13