Ogłoszenie

W dniu 11.06.2015 – czwartek w godz. od 14.30 – 15.30 wydawanie worków na odpady komunalne i naklejek.

Godzina 20.00 – Spotkanie Rady Sołeckiej oraz przedstawicieli organizacji społecznych działających w naszej miejscowości: OSP, KGW, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, Akcji Katolickiej, LKS Victorii oraz osób zainteresowanych rozwojem wsi Kobylany.

Serdecznie zapraszamy

Z poważaniem

Sołtys
Rada Sołecka