Skład Rady

Sołtys:
Jan Samborowski

Członkowie:

Wojciech Kozielec
Kazimierz Lelko
Milena Mąka
Andrzej Wierdak
Piotr Więcek
Izabela Załazińska