Ogłoszenie

Informuję mieszkańców Sołectwa Kobylany, że zawiadomienia o nowych wysokościach opłat za śmieci będą wydawane w Domu kultury w Kobylanach w dniach 03.09.2020 i 04.09.2020 od 15:00 do 18:00

Zapraszam

Sołtys

Umowy na odpady komunalne

W niedzielę 09.02.2020 od godziny 9:00 do 12:00 w sali Domu Kultury w Kobylanach można będzie odebrać umowy na odbiór odpadów komunalnych wraz z harmonogramem odbioru śmieci.

Sołtys