Wybór nowej Rady Sołeckiej

W dni 15 marca odbyło się pierwsze zebranie pod przewodnictwem nowego Sołtysa Pana Jana Samborowskiego. Wzięli w nim udział Wójt Gminy Chorkówka – Pan Grzegorz Węgrzynowski, zastępca Pan Tomasz Tłuściak, poprzedni Sołtys Pan Kazimierz Krężałek, Rada Sołecka ubiegłej kadencji i mieszkańcy wioski.

Najważniejszym celem prócz omówienia spraw bieżących i priorytetowych dla naszej wsi był wybór członków nowej Rady Sołeckiej

Wytypowano 10 kandydatów i wszyscy otrzymali od głosujących „mandaty zaufania”. W kolejności alfabetycznej do Rady weszli:

  1. Wioletta Gromek
  2. Paweł Kołacz
  3. Wojciech Kozielec
  4. Tomasz Krężałek
  5. Kazimierz Lelko
  6. Milena Mąka
  7. Andrzej Wierdak
  8. Angelika Wierdak
  9. Piotr Więcek
  10. Izabela Załazińska

Mamy nowego Sołtysa

W związku z tym, że do objęcia funkcji Sołtysa naszej wioski zgłosił się tylko jeden kandydat, nie będzie u nas wyborów. Zgodnie z kalendarzem wyborczym w czasie tamże określonym obowiązki Sołtysa wsi Kobylany obejmie Pan Jan Samborowski.

Gratulujemy!

Podziękowania

Szybko upłynął czas sprawowania przeze mnie funkcji Sołtysa i kadencja działalności Rady Sołeckiej. W przeddzień objęcia tej zaszczytnej funkcji przez nowego Sołtysa i wyboru nowej Rady Sołeckiej, pragniemy złożyć serdeczne podziękowania.

Wszystkim bez wyjątku mieszkańcom Kobylan dziękujemy za te minione 4 lata, a szczególnie: za zaufanie, za wybór, za współpracę, za pomoc, a często i za krytykę. Może nie wszystko udało się nam załatwić tak jak byście oczekiwali i jak my byśmy sobie życzyli. Z czystym sumieniem jednak, możemy powiedzieć, że staraliśmy się na tyle, na ile nas było stać. Przepraszamy tych wszystkich, których oczekiwań nie spełniliśmy. Nigdy nie było to spowodowane złośliwością, przekorą, a uwarunkowane nie zależnymi od nas przeszkodami. Dużo zrobiliśmy, dużo się działo, ale w pamięci wielu zostanie przede wszystkim uroczystość 750-lecia, którą przyszło nam organizować podczas naszej kadencji. Pamiątką po niej jest pomnik Św. Jana Pawła II, który dostojnie błyszczy na przy kościelnym wzgórzu, a którego podziwiają odwiedzający naszą wioskę. Mamy nadzieję, że i wy, i następne pokolenia będą z dumą wspominać ten Jubileusz.

Nowemu Sołtysowi gratulujemy i życzymy owocnej pracy, satysfakcjonujących wyników, życzliwości i uznania u mieszkańców, i u władz gminy.

„Niech się w Naszej Małej Ojczyźnie
zawsze dobrze dzieje,
niech się spełniają wszystkie plany,
najśmielsze marzenia i pokładane nadzieje.”

Sołtys
Rada Sołecka